MESCİD-İ AKSA VE MAVİ MARMARA YÜRÜYÜŞÜ

Mescid-i Aksa ve Mavi Marmara YürüyüşüMescid-i Aksa ve Mavi Marmara Yürüyüşü 1 Haziran’da saat 17:00’da Fatih Camii’nden başlayacak, Edirnekapı Şehitliği’ne kadar devam edecek…

29 Mayıs 2013 / 12:06
Değerli Filistin Dostu,

Hayat damarları acımasızca kesilerek dünya ile bağlantısı koparılan Filistin halkına insani yardım ulaştırmak üzere büyük bir kamuoyu desteğiyle yola çıkan Gazze Özgürlük Filosu’nun uluslararası sularda uğradığı saldırının üzerinden üç yıl geçti. Hâlen 1,5 milyon Gazzeli havadan, karadan ve denizden İsrail’in ablukası altında bulunuyor. Filistin toprakları ve Mescid-i Aksa her geçen gün ağırlaşan ve genişleyen işgal altında eziliyor. Kudüs mahzun. Kudüs’ün muhafızları, Filistin şehitlerinin yetimleri ve yetim anneleri bu büyük zulüm karşısında onurlu direnişlerini sürdürüyor.

Filistinli çocuklar ise, Gazze Limanı’ndaki umutlu bekleyişlerini Gazze Özgürlük Filosu’nun yola çıktığı günden bu yana sürdürüyorlar. Gemilerin ablukayı kırıp gelmesini ve hep birlikte Mescid-i Aksa’ya doğru büyük özgürlük yürüyüşünün başlamasını bekliyorlar.

İsrail Mavi Marmara’da gerçekleştirdiği katliamın kendisi için sonun başlangıcı olduğunu gün be gün daha yakından hissediyor ve kendisi için tek çözüm yolunu “Büyük bir insanlık ayıbı olan Mavi Marmara saldırısını tarihten silmek, üzerini örtmek ve unutturmak” olarak görüyor.

Mavi Marmara ve Özgürlük Filosu misyonu, İsrail’in unutturma ve dezenformasyon çabalarına rağmen adaletin, barışın ve özgürlüğün sembolü olarak tüm dünyayı dolaşıyor. Bizler de, 31 Mayıs 2010 gecesi ve sonrasında yaşananların sorumluluğunu her gün artan bir bilinçle taşıyoruz.

Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu’nun gemilerini yürüten hayırseverler olarak sizler, Filistin ve tüm dünyada hayırla ve minnetle yâd ediliyorsunuz. Mavi Marmara’nın şehitleri ise, tüm dünyada unutulmaz bir kardeşlik destanının kahramanları olarak hatırlanıyorlar. Saldırıda ağır yaralanan ve üç yıldır komada olan Uğur Süleyman Söylemez de yine aynı dualarda hayırla ve minnetle anılıyor.

Mavi Marmara’nın Kudüs-Filistin özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu üçüncü yılında bir kez daha dünyaya haykıracağız ve onurlu Filistin mücadelesinin sesi olacağız. Şehitlerimizin manevi şahsiyetine, Mavi Marmara’nın ve Filistin halkının onurlu mücadelesine ve Mescid-i Aksa’ya olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak sizleri 1 Haziran 2013 saat 17.00’de Fatih Camii avlusunda başlayacak “MESCİD-İ AKSA VE MAVİ MARMARA” yürüyüşüne davet ediyoruz. Yürüyüşten bir gün önce yani 31 Mayıs günü saat 21.00’da ise Haliç’te demirli bulunan Mavi Marmara gemsinde düzenleyeceğimiz anma programı ile şehitlerimizi dualarla ve minnetle anacağız. Kutlu yolculuğun sembolü haline gelen gemimizde düzenlenecek bu anma programında da siz değerli gönül dostumuzu aramızda görmek bizleri gururlandıracaktır.

Bizler insanlık dışı muamelelerle kuşatılan Gazze’yi, işgal edilmiş Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ve tüm Filistin’i insanlık onuru adına özgürleştirmek için yola çıkmış kişiler olarak bu amaca ulaşmadan yolumuzdan dönmeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bu büyük yürüyüşte atılacak her bir adımı, başta Filistin işgali olmak üzere tüm dünyadaki adaletsizliklerin ortadan kalkması için vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Saygılarımızla

ihh

SAHABE VE VASIFLARI

Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK: Peygamberlerden sonra insanların en üstünü
Hz. ÖMER: Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe
Hz. OSMAN: Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe
Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB: Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı
ABDURRAHMAN BİN AVF: Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri
EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH: Cennetle müjdelenen ümmetin emîni
SA’D BİN EBÎ VAKKÂS: Resûlullahın okçusu

TALHÂ BİN UBEYDULLAH: İlk Müslüman olanlardan
ZÜBEYR BİN AVVÂM: Cennetle müjdelenenlerden
ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB: Peygamberimizin amcası
ABDULLAH BİN ABBÂS: Tefsîr âlimlerinin şâhı
ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS: Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî
ABDULLAH BİN CAHŞ: Uhud şehitlerinden
ABDULLAH EBUBEKRİ SİDDÎK: Hz. Ebu Bekir’in oğlu
ABDULLAH BİN HANZALA: Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu
ABDULLAH BİN HUZÂFE: Resûlullahın elçilerinden
ABDULLAH BİN MES’ÛD: Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî
ABDULLAH BİN ÖMER: En çok hadîs bilen sahâbîlerden
ABDULLAH BİN REVÂHA: Resûlullahın şâiri
ABDULLAH BİN SELÂM: Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî
ABDULLAH BİN SÜHEYL: Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî
ABDULLAH BİN ZEYD: Sâhib-ül ezân
ABDULLAH BİN ZÜBEYR: Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî :
ADİ BİN HÂTİM TÂİ: Âilece cömert olan sahâbî
ÂMİR BİN FÜHEYRE: Meleklerin defnettiği sahâbî
AMMÂR BİN YÂSER: Şehîd oğlu şehîd
AMR BİN ÂS: Meşhûr Arab dâhîlerinden
ÂSIM BİN SÂBİT: Arıların koruduğu sahâbî
BERÂ BİN ÂZİB: Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî
BEŞİR BİN SA’D: Hz. Ebû Bekir’e ilk bîât eden sahabî
BİLÂL-İ HABEŞİ: Peygamber efendimizin müezzini
BÜREYDE BİN HASİB: Resûlullahın sancaktarı
CÂBİR BİN ABDULLAH: Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden
CA’FER-İ TAYYÂR: Cennete uçarak giden sahâbî
DIHYE-İ KELBÎ: Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî
EBÛ DÜCÂNE: Peygamber efendimizin fedâisi
EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ: Mihmândâr-ı Resûlullah
EBÛ HÜREYRE: En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî
EBÛ KATÂDE: Resûlullahın süvârilerinden
EBU LÜBÂBE: Tevbesi ile meşhûr sahâbî
EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ: Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden
EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ: Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden
EBÛ SELEME: Tek başına hicret eden sahâbî
EBÛ TALHÂ: Resulullahın fedâisi
EBÛ ZER GIFÂRÎ: Gıfarî kâbilsenin reisî
EBÜDDERDÂ: Kâdılık yapan sahâbîlerden
ENES BİN MÂLİK: Resûlullahın hizmetçisi
ERKAM BİN EBİ’L ERKAM: Evi ilk vakıf olan sahâbî
ES’AD BİN ZÜRÂRE: Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî
FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ: Yemenli sahâbîlerden
HABBÂB BİN ERET: İlk Müslüman sahâbîlerden
HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS: İlk Müslüman olan sahâbîlerden
HANZALA BİN EBÛ ÂMİR: Meleklerin yıkadığı sahâbî
HUBEYB BİN ADİY: Darağacında ilk namaz kılan sahâbî
HUZEYFE BİN YEMÂN: Sevgili Peygamberimizin sırdaşı
Hz. HAMZA: Şehîdlerin efendisi
KÂ’B BİN MÂLİK: Peygamber efendimizin şâirlerinden
MİKDÂD BİN ESVED: Resûlullahın süvârilerinden
MUHAMMED BİN MESLEME: Resûlullah efendimizin fedâîlerinden
MUS’AB BİN UMEYR: İslâmda ilk öğretmen
MU’ÂZ BİN CEBEL: Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî
NEVFEL BİN HÂRİS: Hâşimoğullarının en yaşlısı
NU’MÂN BİN MUKARRİN: Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından
OSMAN BİN MAZ’ÛN: Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî
OSMAN BİN TALHÂ: Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî
SÂBİT BİN KAYS: Peygamber efendimizin hatîblerinden
SA’D BİN MU’ÂZ: Ensârın en hayırlılarından
SA’D BİN REBİ: Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî
SAİD BİN ÂMİR: Hz. Ömer’e benzeyen vâli
SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE: Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan
SEHL BİN HANİF: Eshâb-ı kirâmın okçularından
SEHL BİN SA’D: Medîne’de en son vefât eden sahâbî
SELEME BİN EKVÂ: Piyâdelerin en hayırlısı
SELEME BİN HİŞÂM: Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî
SELMÂN-I FÂRİSİ: Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî
SEVBÂN: Resûlullahın hizmetçisi
SÜMÂME BİN ÜSÂL: Yemâme kabîlesi reisi
TUFEYL BİN AMR :Işık Saçan Sahâbî
UBÂDE BİN SÂMİT: Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî
UKBE BİN ÂMİR: Eshâb-ı suffadan
ÜBEYY BİN KÂ’B: Kırâati ile meşhûr sahâbî
ÜSÂME BİN ZEYD: Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden
ÜSEYD BİN HUDAYR: Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından
VELÎD BİN VELÎD: Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî
ABDULLAH BİN ATİK: Medîneli ilk Müslümanlardan
ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM: Peygamberimizin müezzinlerinden
ABBAS BİN UBÂDE: Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî
CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS: Müminlerin annelerinden
EBU RAFİ: Peygamberimizin azatlı kölelerinden
EBU SÜFYAN BİN HÂRİS: Peygamberimizin süt kardeşi
FÂTİMA BİNTİ ESED: Hz. Ali’in annesi
HACCAC BİN ILAT: Mekkeli sahabilerden
HADİCE-TÜL KÜBRA: Peygamberimizin ilk hanımı
HAFSA BİNTİ ÖMER: Peygamberimizin hanımlarından
HÂLİD BİN VELİD: Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî
HALİME HATUN: Peygamberimizin sütannesi
HAMNE BİNTİ CAHŞ: Peygamber efendimizin halasının kızı
HANSA HATUN: Meşhur kadın şair sahabilerden
HASSAN BİN SABİT: Peygamber efendimizin şairlerinden
HÂTİB BİN EBİ BELTEA: Peygamber efendimizin elçilerinden
Hz. AİŞE-İ SIDDIKA: Peygamberimizin hanımlarından
Hz. FÂTIMA: Peygamberimizin en sevgili kerimesi
Hz. HASAN: Cennet gençlerinin efendisi
Hz. HÜSEYİN: Cennet gençlerinin seyyidi
Hz. REYHANE: Peygamberimizin hanımlarından
HZ. SAİD BİN ZEYD: Cennetle müjdelenenlerden
İKRİME BİN EBİ CEHİL: Meşhur İslâm kumandanlarından
İMRÂN BİN HUSAYN: Meleklerle konuşan Sahâbî
KÂ’B BİN ZÜHEYR: Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî
KATADE BİN NU’MAN: Eshab-ı kiramın okçularından
MEYMUNE BİNTİ HÂRİS: Peygamberimizin hanımlarından
MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE: Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî
RİBİ BİN ÂMİR: Eshab-ı kiramın elçilerinden
SA’D BİN UBÂDE: Ensârın sancaktarlarından
SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB: Peygamberimizin halası
SAFİYYE BİNTİ HUYEY: Peygamberimizin hanımlarından
SEDDAD BİN EVS: Ailece müslüman olan sahabilerden
SEVDE BİNTİ ZEM’A: Peygamberimizin hanımlarından
SÜRÂKA BİN MÂLİK: Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden
UKAYL BİN EBİ TÂLİB: Hz. Ali’nin abisi
ÜMM-İ EYMEN: Peygamberimizin dadısı
ÜMM-İ HABİBE: Peygamberimizin hanımlarından
ÜMM-İ HÂNİ: Hz. Ali’in kızkardeşi
ÜMM-İ HİRAM: Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi
ÜMM-İ RUMAN: Hz. Ebu Bekir’in hanımı
ÜMM-İ ŞERİK: Devsli muhacir hanım sahabîlerden
ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN: Eshabın kadın kahramanlarından
VAHŞİ: Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî
ZEYD BİN DESİNNE: Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî
ZEYD BİN HÂRİSE: İlk îman eden köle
ZEYD BİN SÂBİT: En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî
ZEYNEB BİNTİ CAHŞ: Peygamberimizin hanımlarından

KIŞ KUR’AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI

Kuyulu Camii Kış Kur’an Kursu öğrencileri hazırladıkları kapanış programıyla bu yılki eğitim sezonunu sonlandırdılar.

Kuyulu Camii İmam Hatibi Mehmet ŞENYİĞİT’in hitabetiyle başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve çocukların çeşitli sahne etkinlikleriyle devam etti. İlahi grubunun ardından hadis korosu sahneye çıktı. Velilerin de katılımıyla gerçekleştirilen program öğrencilere başarı belgeleri takdim edildikten sonra kapanış duasıyla sona erdi.

Programın sonunda öğrencilere hatıra hediyeleri dağıtıldı.

“DÜNYA SUSSUN KİTAPLAR KONUŞSUN”

26 Mayıs 2013 Pazar günü Güngören Menderes Caddesi’nde ‘Dünya Sussun Kitaplar Konuşsun’ sloganıyla kitap okuma programı gerçekleştirildi. HAKCA-DER, Yorum Etüt Merkezi ve Düşün Taşın Derneği birlikteliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar bir saat boyunca meydanda kitap okudular. Kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla orada bulunan okurlar ‘Okuyorum o halde varım’ dediler.

Program sonunda katılımcılardan bir kısmı bir saat boyunca okudukları kitapları kısaca anlattılar. Program katılımcılara ve vatandaşlara kitap hediyesi ile son buldu.

BİSİKLET KULÜBÜ’NDEN BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HAYDİ PEDALLARA

HAKCA-DER Bisiklet Kulübü üyeleri ile Hakca-Der Başkanı Nurettin SEYYAR, Kuyulu Camii İmam Hatibi Mehmet ŞENYİĞİT, Güngören Yeşilay İlçe Temsilcisi Tacettin VARBOZ, Gençlik Kolları Koordinatörü Suat TURGUT; Güngören Belediye Başkanı Sn. Ş.Yücel KARAMAN’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında ‘Sağlıklı Yaşam İçin Haydi Pedallara’ sloganıyla yola çıkan Bisiklet Kulübü’nün kuruluş amacı ve kuruluş sürecinden bahsedildi. Kulüp üyeleri Sn.KARAMAN’dan verimli bir şekilde kullanabilecekleri bir bisiklet yolu ve bisiklet talebinde bulundular. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde süren ziyaretin sonunda Sn. KARAMAN’a Bisiklet Kulübü t-shirt ü hediye edildi.

HİPERAKTİF ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALIYIZ?

Birçok aile tarafından zekâ alameti sayılıp takdir edilse de hiperaktivite, sanıldığı kadar masum değil.

Çocuğunun yaptığı her yaramazlıkta hafiften mağrur şekilde “Böyle hiperaktif canım, işte bizim oğlan.” savunmasına geçen annelere adımbaşı rastlamak mümkün. Peki, her yaramaz çocuk hiperaktif midir? Uzmanlara göre cevabı hayır. Üstelik, bırakın övünmeyi aslında bu da bir hastalık. Hiperaktivite dikkat eksikliğiyle adeta kardeş gibi. Bu yüzden de “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)” olarak anılıyor çoğu zaman. Peki bu rahatsızlık, çocuğun hayatını nasıl etkiliyor? Tedavi edilmezse ne gibi sorunlara yol açıyor? Cevabını Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Ceyhun Caferov veriyor.

ÖDÜL VE CAZA İŞE YARAMIYOR

En sık görülen psikiyatrik sorunlardan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) üç temel belirtiden oluşuyor: Aşırı hareketlilik (hiperaktivite), dikkat eksikliği ve dürtüsellik. Hiperaktivite kısaca yaşıtlarına göre aşırı hareketlilik, oturamama ya da oturmayı becerememe olarak tanımlanabilir. Dikkat eksikliği çocuğun dikkat süresinin yaşına göre kısa olması ve özellikle okuma, yazma ve matematik gibi akademik alanlarda dikkatinin kolay ve çabuk dağılması şeklinde tanımlanıyor. Sonunu düşünmeden eyleme geçme olarak tarif edilebilecek dürtüsellik, çocukların sosyal uyumlarını bozan en ciddi belirti. Yaşıtlarıyla birlikteyken olaylara aşırı tepki vermeleri, fiil ve sözle arkadaşlarını rahatsız etmeleri nedeniyle toplumda ve okulda ‘yaramaz çocuk’ damgası yerler. Diğer çocuklardan farklı olarak genellikle ceza ve ödülden anlamadıkları gibi, başlarına gelen üzücü ya da kötü bir olaydan da ders çıkarmazlar.

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR…

– Dersleri dinlemez, ödev yapmayı sevmez, anne-baba ya da öğretmenin zoruyla ödev yaparlar. Çeşitli bahanelerle (tuvalete gitme, su içme gibi) sık sık masa başından kalkarlar. Ders çalışırken sürekli yanlarında birini isterler.

– Sorumluluklardan kaçarlar, üzerlerine aldıkları işi bitirmekte zorlanır, bir işi bitirmeden başka işe geçerler.
– Okuma ve yazma becerileri yaşıtlarından kötü, defter düzeni ve yazıları bozuk olabilir.
– Unutkan olabilirler, öğrettiğiniz ve iyi öğrendiklerini düşündüğünüz bir bilgiyi çabucak unutabilirler.
– Genellikle dağınıktırlar ve kurallardan hoşlanmazlar. Dikkat sorunu olan çocuklar sevdikleri ve zevk aldıkları etkinliklerle (bilgisayar, TV, oyunlar) uzun süre ilgilenebilirler. Daha çok kurallı öğrenmeye karşı isteksizdirler.

NASIL DAVRANMAK GEREKİR?

– Ev işlerinde görev paylaşımı vs. gibi alışkanlıklar ile kural ve takvime bağlanan işler oluşturun.

– Sabırlı olun, fevri davranmaktan kaçının, öfkenizi çocuğa yansıtmayın. Çocukla savaşmayın ve tartışmaya mümkün mertebe girmemeye çalışın.
– Çocuktaki var olan olumlu özellik ve kabiliyetlerin ortaya çıkışını teşvik edin. Hoşunuza giden bir şey yaptığında mutlaka takdir edin.
– Mutlaka bir spor etkinliğine devam etmesini sağlayın.
– Ders çalışma ortamını mümkün olduğunca sadeleştirin.
– Evdeki sorumlulukları ile ilgili olarak (odasını toplama, giysilerini düzenleme, ellerini yıkama, dişlerini fırçalama gibi) onu sık sık uyarın.
– DEHB’li çocuklara diğer çocuklara göre daha az “hayır” kelimesini kullanın. “Hayır” dediğinizde ise geri adım atmamaya çalışın.

BUNLARA DİKKAT!

– DEHB’li çocuğun davranışlarını normal kabul ederek “çocuktur, zamanla düzelir” demek çocuğa haksızlıktır.

– Tedavi edilmeyen DEHB olgularında ileriki yaşamlarında ağır davranış bozuklukları ve akademik başarısızlık gelişme riski yüksektir.
– DEHB oluşumunda suçlu, aile değildir.
– Biyolojik temeli olan bir bozukluktur.
– Terbiye edebilme sorunu değildir.
– Tanı için mutlaka bir çocuk psikyatrisine başvurun. Zira hastalığın benzer belirtiler gösteren başka psikiyatrik bozukluklar ile karışma riski mevcut.
– DEHB başka psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülebilir.
– Tedavisinde kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmaz. Bedensel olarak kalıcı yan etkileri yoktur. Hatta DEHB’li çocuklarda ilaç tedavisi ileride oluşabilecek alkol ve madde bağımlılığını önlediğine dair birçok çalışma mevcut.

ZAMAN /İSTANBUL

HASTALIK İSİMLERİ

Hastalıklar Hakkında

Not: İsimlerin yanında, çoğulları da bulunmaktadır.

ملاحظة: بجانب الأسماء تتواجد الجمع.

1ـ المَغَص / الأمْغَاص :

Karın ağrısı, sancı

2ـ الغََشيان، الإغْمَاء :

Bayılmak

3ـ الجُنون :

Çılgınlık, delilik

4ـ مَجنون / مَجانين :

Deli

5ـ الإسْهَال :

İshal

6ـ الفَلج، الشَّلل :

Felç

7ـ الجُدري :

Çiçek hastalığı

8ـ الفَتْق / الفُتوق :

Fıtık

9ـ الكَسْر / الكُسُور :

Kırık

10ـ السَّكتة القلبيّة / السّكتات:

Kalp krizi

11ـ الوَرَم / الأوْرَام :

Ur, şişlik

12ـ قَاء، القَيء :

Kusmak

13ـ الأطْرَش / الطَّرشاء :

Sağırlık

14ـ الأعْوَر / العَوراء :

Tek gözlü

15ـ الأعْمَى / العَمياء :

Kör

16ـ الأعْرَج / العَرْجَاء :

Topal

17ـ الأخْرَس / الخَرْسَاء :

Dilsiz

18ـ الزُّكَام، الرّشح :

Nezle

19ـ السُّعَال :

Öksürük

20ـ الهَظم :

Sindirmek

21ـ سُوء (عُسر) الهَظم :

Hazımsızlık

22ـ العَطس / العُطَاس :

Hapşırmak

23ـ الدُوَار :

Baş dönmesi

24ـ الصُّداع، مَرَض الشّقيقة :

Baş ağrısı

25ـ الإنْفلوَنزا / الإنفلونزات:

Grip

26ـ الحَسَّاسيّة / الحسّاسيات:

Alerji

27ـ الحُقنة، الإبْرَة / الحُقَن، الإبَرْ:

Şırınga

28ـ الدّوَاء، العِلاج / الأدْوِيَة، العِلاجَات:

İlaç

29ـ الشِّفَاء / الأشفية:

Şifa, iyileşme

30ـ الوَجَع ـ الأَلَم / الأوْجَاع ـ الآلام :

Ağrı

31ـ الجَرح / الجُروح :

Yara

32ـ غِيابُ الوعي، فُقدان الذّاكرة :

Komaya girmek

33ـ عِناية مُركّزة / عِنايات:

Yoğun bakım

34ـ مَرض النِّسيان / أمراض:

Unutkanlık hastalığı

35ـ الحِجَامَة / الحِجامات:

Hacamatçılık, kanamla sanatı

36ـ التَّضميد ـ المُعالجة ـ التّداوي / التّضميدات ـ المعالجات ـ التّداويات:

Tedavi etmek, ilgilenmek

37ـ تَخثُّر الدّم ـ تجَلُّط الدّم :

Kan pıhtısı

38ـ المِصْران الأَعْوَر / المَصارين:

Apantist

39ـ الكُلْيَة / الكُلَّى:

Böbrek

40ـ البِدانة، السَّمْنة :

Şişmanlık

41ـ الشّهادة (البِطاقة) الصّحيّة / الشّهادات ـ البطاقات:

Sağlık kartı

42ـ شَهادة التّلقيح / شهادات :

Aşı belgesi

43ـ الفَحْصُ الطِّبي / الفُحوصات الطّبيّة:

Tipi muayene

44ـ الإنْقِسَام، الإزدواجيّة الشّخصيّة :

Şizofren

45ـ التّطعيم / التّطعيمات :

Aşılama

46ـ الأبْرَش :

Alacalı

47ـ الأبْرَص :

Cüzamlı, derisi lekeli olmak

48ـ التَّخْدِير المَوضعي / التّخديرات :

Lokal anestezi

49ـ التّخدير العًام :

Genel anestezi

50ـ القَلَق (الإضْطِراب) النّفسي :

Psikolojik hastalık

51ـ مَرض السَّرطان :

Kanser hastalığı

52ـ القَرْحَة / القرحات:

Ülser, mide hastalığı

53ـ الأمْرَاض المُعدية (السّارية) :

Bulaşıcı hastalık

54ـ الأَكُول، الشَّرَاهَة :

Oburluk

55ـ المَرض العَصبي / الأمراض العصبيّة:

Sinir hastalığı

56ـ الوَظِيفة الدَّماغيّة :

Beyin fonksiyonu

57ـ العَقْلُ الوَاعِي (المَنطِقي) :

Şuur, bilinç (Rasyonel)

58ـ الجَرِب، الحِكّة / الجَربان، الحكّات :

Uyuz

59ـ إبرَة عَض الكَلب / إبَرٌ :

kuduz aşısı

60ـ إبرَة الكِزاز / إبَر :

Tatanuz iğnesi

61ـ مَوضِع ـ وَقْفة / مواضع ـ وقفات :

Pozisyon

62ـ حَسَّاس :

Hassas, duygusal

63ـ إحْسَاس، شُعور :

Algılanma, duyum

64ـ الحَاسّة / الحَواس:

Algı

65ـ تَفَاعُلَ، تَفاعُلاً :

Birbirini etkilemek

66ـ العِلاَج الكَهْرَبَائِي :

Fizik tedavi

67ـ الأمراض الجِنسيّة :

Cinsel hastalıklar

68ـ إنطِباق، تَعَوُّود / إنطباقاتٌ ـ تعودات :

Uyum sağlamak, intibak etmek

69ـ الصَّدمة / الصَّدَمات :

Şok, sarsıntı

70ـ التَّخريب / التَّخرِيبات :

Sabotaj

71ـ المُخرِّب / المُخرِّبون :

Sabotajcı

72ـ تألّم (تَأْنِيب) الضَّمير :

Vicdan azabı (sızlaması)

73ـ الإضْطِرب ـ المُضْطَرِب / الإضطرابات ـ المضطربون :

Sıkıntı, sıkıntılı

74ـ المُتسامح / المتسامحون :

Müsamahakar, hoşgörü

75ـ الرُّعب، الخُوف :

Ürküntü, korku

76ـ الْحَاسّة السّادِسة، الإدراك الحِسِّي :

Altıncı his, duygu

77ـ التّأثير / التَّأثيرات :

Etki

78ـ الكأبُ ـ الكآبة :

Üzgünlük

79ـ الحُلم / الأحْلام :

Rüya, düş

80ـ الشَّاذ / الشَّواذ :

Şaz olmak

81ـ الرَّغْبَة / الرّغبات:

İstek

82ـ التَّوَتُر / التّوترات :

Gerginlik

83ـ الشُّعور الإنساني :

İnsani duygu

84ـ القَلق، الدّهشة :

Kararsızlık, kaygı, tasa

85ـ النّازع / النَّوازِع، رَغبة داخليّة :

İç duygu

86ـ الكَراهيّة / الكراهيات :

Bir şeyden tiksinip iğrenmek

87ـ البُغض :

Sevmemek, nefret etmek

88ـ الغَريزة / الغَرائِز :

İç güdü

89ـ الإنْحِراف، المُحَرِِف :

Sapmak, sapık

90ـ التّفسخ (الإنْحِلال ) الخُلُقي :

Soysuzluk, ahlaksızlık

91ـ السُّلوك ـ التّصرّف / سلوكات ـ تصرفات :

Davranış

92ـ المَوْهِبة، الملكة الذّهنيّة / المَواهب :

Yetenek, zihni meleke

93ـ المُرَاقَبة، المُشَاهدة / المرقبات :

Gözlem

94ـ التَّردُّد، الظَّن، الوَسْوَسَة / التّرددات ـ الظّنون ـ الوسوسات :

Tereddüt, zan, vesvese

95ـ الإيْقَاظ ، التَّنْبِيه :

Uyarmak, dikkat etmek

96ـ التَّوَازُن :

Dengeleme

97ـ الأمْرَاض العَقليّة :

Akıl hastalığı

98ـ الدِّفَاع ـ المُقَاوَمة / الدّفاعات ـ المقاومات :

Savunma, Direniş

99ـ التَّحْرِيك / التّحريكات :

Motivasyon

100ـ الأُمُومَة :

Annelik duygusu

101ـ التّحريك الفِطري :

İç güdü davranışları

102ـ الذّاكرة ـ الحافظة / الذّاكرات (الذّواكر) ـ الحافظات (الحوافظ) :

Hafıza

103ـ القَابليّة / القابليات :

Yetenek

104ـ الذَّكاء الخَارِق :

Üstün zekalık

105ـ الشَّخْصِيّة / الشّخصيات :

Kişilik, şahsiyet

106ـ قِياس الشّخصيّة :

Kişilik ölçüsü

107ـ المَوقِف، الدّور / الموقف ـ الأدوار :

Tutumluluk, rol

108ـ التّمايُل المَرضي / التّمايلات :

Patolojik temayüller

109ـ المُضَايقة (الإزعاج) / المضايقات :

Tedirginlik, rahatsızlık

110ـ المُتحوّل، المُتقَلِّب، المُتذَبذِب :

Değişken

111ـ البلغ ـ البُلوغ / البالغون :

Olgunlaşma

112ـ التَّمِيز :

Ayırt etmek

113ـ الإنْهِيار / الإنهيارات :

Hayal kırıklığı

114ـ الإرْتِجَاج في المُخ :

Beyin Sarsıntısı

115ـ العَبوس (العَابس) :

Somurtkan, asık çehreli

116ـ التَّمْرِين الجَمَاعِي / التّمرينات الجماعيّة :

Toplu egzersiz

117ـ المَشاكِل الزَّوجيّة :

Eşler arası sorunla

118ـ فَاقَ (أفَاقَ) :

Ayılmak

119ـ مُتهوّر ـ مُغامِر / متهورون ـ معامرون :

Atılgan, dikkatsiz

120ـ الإتّفاق ـ الإنْسِجام :

Uyum sağlamak

121ـ التّزعم ـ الإدِّعَاء / التّزعمات ـ الإدعاءات :

İddia etmek

122ـ المِثَالي، المَثَلُ الأعلى :

İddialı

123ـ الإفتِراء، المُفْتَري / الإفتراءات ـ المفترون :

İftira (eden)

124ـ الغَشّاش ـ المَكّار ـ الخَدّاع / الغشاشون ـ المكّارون ـ الخدّاعون :

Sahtekar, kalleş

125ـ الخَجَل، الحَيَاء :

Utanmak, haya etmek

126ـ الإلْهَاء، التَّسْلِية :

Avutmak

127ـ المُفرِط، العَنِيف، مُجاوز الحَدّ :

Azgın

128ـ الفَرَح ـ إنشراحُ الصّدر / الأفراح ـ إنشراح الصّدور :

Ferahlık

129ـ النَشِط، النَشاط (الحَيويّة) / النُشطاء :

Aktif (e), etkinlik

130ـ الطَّائِش، الغُشُومة :

Avare, bönlük

131ـ رَدُّ فِعلٍ :

Tepki

132ـ ردُّ الفِعل :

Aksülameli

133ـ الإنْحِطاط النَّفسي :

Depresyon

134ـ الطّبيب النّفسّاني / الأطباء النّفسانيون:

Psikiyatrik

135ـ عَالِم النّفس / علماء النّفس :

Psikolog

136ـ تَحْتَ إمْرَة (طَاعَة) الزّوجة :

Kılıbık

137ـ خَنِثَ خَنَث تَخَنَّثَ (خُنثى) :

Kadın gibi davranmak, erselik

138ـ الحَاسّة السّادسة، الإدراك الحسّي الفائق :

Altıncı his, His duygusu yüksek

139ـ التُّخمة / التّخمات:

Mide fesadı

140 ـ المرض السّكري / الأمراض السّكرية :

Şeker Hastalığı

141ـ المرض الجلدي / الأمراض الجلدية :

Cildiye Hastalığı

142ـ قتل الرّحمة (القتل الرّحيم) :

Ötenazi

143ـ مسكن الأوجاع

ِAğrı kesici

http://www.arapcaokulu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99

İSLAM ÜLKELERİNİ TANIMA KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ

30 Mart Cumartesi günü akşam namazını müteakiben Kuyulu Camii’nde gerçekleştirilen konferansta Bangladeşli üniversite öğrencisi Bangladeş’in dünü ve bugünü hakkında bilgi verdikten sonra Müslümanların ve İslam aleminin üzerine düşen sorumluklarının önemine değindi. Soru-cevap kısmının ardından program sona erdi.

HUZUREVİ ZİYARETİ

Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, ana babaya güzellikle muâmele edin, eğer onlardan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlık haline ulaşırsa, sakın onlara “Öf” bile deme ve onları azarlama. İkisine de iyi ve yumuşak söz söyle. İsra -23

Read more

KUTLU DOĞUM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

”Bizim en mutlu günümüz Muhammed (sav)’in geldiği gündür.”

HAKCA-DER Kuyulu Camii Kız Kur’an Kursu’nun düzenlediği ”Bizim en mutlu günümüz Muhammed (sav)’in geldiği gündür” başlıklı Kutlu Doğum programı yoğun katılımla Güngören Köyiçi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Read more