Kitaplar

TEFEKKÜR YAZILARI

Gerek yaşadığımız coğrafyadan, gerekse kendi nefsimizden kaynaklanan sorunlarımızı irdelerken İslam’ın neresinde durduğumuz çok önemlidir. Bu ise Kur’an ve Sünnete göre anlaşılabilir. Gerçekten kendilerini Müslüman olarak adlandıran ama Kur’an ve sünnete göre yaşamayan insanları anlamaya çalışmak oldukça dikkat isteyen bir üslup gerektirir.

Bu kitap halimizin Kur’an ve sünnet persperktifinden sorgulanması amaçlayan bir çalışmadır.
(Tanıtım Bülteninden)

Previous ArticleNext Article