Haznedar Kuyulu Camii Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Hakcader)genel olarak din eğitimi alanında ve özellikle bu alanda görülen eksiklikleri gidermek ve sürdürülen çalışmalara katkı yapmak üzere kendini yenilemiştir.

1972 Yılında kurulan Derneğimiz kendi değerler sistemini iyi bilen, kendi Bölgesini ve dünyayı iyi tanıyan, olayları ve gelişmeleri derinlemesine tahlil edebilen, tarihinin ve Amacının farkında, kalbinde merhamet ve saygı eksik olmayan bir nesilin yetişmesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bölgemizde ve dünyada insanlık yeni bir tanımlama ile yüz yüze ve bu tanımlamanın meyvesi olarak insanlar bireysel ve toplumsal bütün bağlardan, ilişki biçimlerinden kopuk sadece kendi varlığını ve isteklerini merkeze alan ve bu merkezden dünyaya bakan bir tutumla karşı karşıyadır. Bu gidişi insanlığın lehine çevirmek; yeniden var edilme gayesi üzerine inşa edilmiş kimliğe ve kişiliğe sahip; toplumun her kesiminden ve her yaştan; işittiklerinin ne anlama geldiğini anlayan kulaklara, gördüğünü değerlendirebilen gözlere ve akleden kalplere sahip örnek şahsiyetleri yetiştirmek ile mümkündür.

Bu amaçla yola çıkan Derneğimiz Yaz Kur’an kursları, hafta içi hafta sonu kursları organize etmektedir.Manevi mirasımızı özümseyerek yetişen bir nesle hem kütüphanesiyle, etüt sınıflarıyla, bilgisayar sınıflarıyla, gençlik komisyonuyla hem de gençlik merkeziyle olgunlaşma evresinde yol gösterme ve sahip çıkma çabasındadır.Derneğimiz Hanımlar Komisyonumuzla beraber çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve her yaştan katılımcı hanımlara kapılarını sonuna kadar açmıştır. Merkez binamızda, konferans salonumuzda ve bölgelerimizde düzenlenen seminer, panel ve sohbetler akademik birer çalışma olmanın yanında katılımcıları bilinçlendirmek ve ufuk vermek amaçlıdır. Yıl içerisinde aile, öğrenci, esnaf ve akademisyenlerle yapılan kahvaltılar, geziler, piknikler birer sosyal faaliyetten ziyade; huzurun, sevginin paylaşıldığı ve yeni nesillere örnek olarak devredildiği zamanları inşa etme gayretidir.

İLKELERİMİZ

1 – Bireysel ve toplumsal benlik bölünmelerinin önüne geçmek; teknik bilgi ve donanımlar yanında ahlâkî ve manevî bakımdan da her yönüyle tutarlı nesiller yetişmesine yardımcı olmak için şekillendirilmiş eğitimler organize etmek,

2 – Eğitimi yaygınlaştırmak ve örgün eğitim sürecinde olmayanlar için de ihtiyaç olan Kur’an ve din eğitimleri düzenlemek,

3 – Çalıştığı alanlarla ilgili yeni ve özgün modeller üretmek,

4 – Verdiği eğitimlerin muhataplarının davranışlarına yansımasına özen göstermek,

5 – Faaliyet alanlarında diğer dernek ve vakıflarla iş birliği zeminleri oluşturmak,

6 – Eğitimlerini, çalışmalarını ve organizasyon yapısını sürekli gelişme üzerine bina ederek yeniliklere açık bir sistem oluşturur.

7 – Kamuya açık faaliyetler yoluyla dini bilen nesillerin yetişmesine katkı sağlar.

8 – Eğitimler yaş ve konuma (eğitim durumu, ilmî seviye) göre içeriklendirilir ve sunulur.

9 – Bir hayır kurumu olarak hayırsever insanlarımızın teveccühleri ve güvenlerini kazanarak, belirtilen çalışma alanlarında ülkemiz insanına hizmet götürüp hayır kurumunu gelecek nesillere ulaştırmaktır.

10-Hakcader ‘‘vermek ve hoşgörü’’nün kurumsallaşmış hali olan tarihimizdeki vakıf misyonuna uygun olarak, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sosyal, eğitim ve yardımlaşma alanında nitelikli projeler üretir ve uygular.

11-. Vakfedilen malı tahsis edilen alan için kullanılmasına, israf edilmemesine önem verir, Bu hassasiyetimiz sorumluluğumuzun bir gereğidir.