BAŞKAN

Nurettin SEYYAR

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN YARDIMCISI

MUHASİB

SEKRETER

Benhür POYRAZ

Ali Sinan USTAÖMER

Yalçın KOLENOĞLU

DENETLEME KURULU

Mehmet BULUT

Temel TOKAT

Yusuf AKAYDIN